Semak Status Koordinator

Isi nombor ID koordinator di ruangan yang disediakan. (Contoh: JHR-01-0123)