Portal FDC

(Foreign Data Center)

Login

Pembaharuan Program

Status penyertaan peserta perlu diperbaharui setiap tahun.

Cetak Semula Kad

Kad hilang atau rosak? Klik sini dan kami akan uruskan secepat mungkin.

Bantuan Khidmat Nasihat

Rekalibrasi Tenaga Kerja 2.0

Status Penyertaan

Semak status penyertaan di sini.

Status Pembayaran

Semak status pembayaran pembaharuan program dan cetakan semula kad.