Khidmat Imigran

Aktiviti

Kami

BENGKEL PENGENALAN ASAS PROGRAM KHIDMAT IMIGRAN – (04/07/2020)

4 July 2020 – Kuala Lumpur- Taklimat Awal pengenalan dan kesedaran tentang program Khidmat Imigran oleh Pengasas Program Khidmat Imigran dan taklimat tersebut telah disertai oleh ahli majlis /pegawai tertinggi dari DPLN-Persaudaraan Pekerja Moslim Indonesia (PPMI) di Malaysia .

Program tersebuat adalah sebahagian program yang telah disusun atur programnya oleh Persatuan Persaudaraan Kebajikan Nusantara (PKP Nusantara) .

PPMI bersama PKP Nusantara telah pun memeterai kerjasama bagi memudahcara untuk menyatukan WNI di Malaysia terutama bertujuan menyalurkan pelbagai perkhidmatan dan kebajikan serta aktiviti kemasyarakatan dan kemanusiaan.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *