atau

Semak maklumat perkhidmatan & faedah program

Khidmat Kaunseling

Khidmat Imigran menyediakan khidmat konsultasi dan kaunseling secara PERCUMA kepada pesertanya yang menghadapi pelbagai isu imigran semasa mereka berada di Malaysia.

Peranan Khidmat Imigran adalah membantu mereka mencari jalan penyelesaian terbaik dalam permasalahan yang dihadapi tanpa melanggar undang-undang Malaysia atau negara asal mereka.

Menjadi orang tengah atau jurubahasa sekiranya mereka menghadapi kesukaran ketika berurusan dengan mana-mana organisasi atau agensi.

Mendapatkan bantuan dari sudut sosial dan kemanusiaan sekiranya diperlukan.

Perkhidmatan ini EKSKLUSIF dan PERCUMA buat peserta Program Khidmat Imigran SAHAJA

Khidmat Kaunseling

Khidmat Imigran menyediakan khidmat konsultasi dan kaunseling secara PERCUMA kepada pesertanya yang menghadapi pelbagai isu imigran semasa mereka berada di Malaysia.

Peranan Khidmat Imigran adalah membantu mereka mencari jalan penyelesaian terbaik dalam permasalahan yang dihadapi tanpa melanggar undang-undang Malaysia atau negara asal mereka.

Menjadi orang tengah atau jurubahasa sekiranya mereka menghadapi kesukaran ketika berurusan dengan mana-mana organisasi atau agensi.

Mendapatkan bantuan dari sudut sosial dan kemanusiaan sekiranya diperlukan.

Perkhidmatan ini EKSKLUSIF dan PERCUMA buat peserta Program Khidmat Imigran SAHAJA

Rujukan Maklumat Peserta

Setiap warga asing yang menyertai Program Khidmat Imigran akan diberikan Kad Maklumat Warga Asing sebagai kad keahlian mereka.

Kad Maklumat Warga Asing diintegrasikan dengan pangkalan data Program Khidmat Imigran, di mana maklumat peribadi ahli yang disimpan boleh dirujuk oleh semua pihak yang memerlukan.

Kad ini mempunyai ciri keselamatan tinggi untuk mengelakkan sebarang pemalsuan dokumen dan tahan lama untuk disesuaikan dengan persekitaran kerja warga asing di Malaysia.

Adalah diingatkan bahawa kad ini TIDAK BOLEH menggantikan mana-mana dokumen yang dikeluarkan oleh mana-mana negara, termasuk Kerajaan Malaysia. Tambahan pula, maklumat ahli juga tertakluk kepada Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (Akta PDPA 2010).

Rujukan Maklumat Peserta

Setiap warga asing yang menyertai Program Khidmat Imigran akan diberikan Kad Maklumat Warga Asing sebagai kad keahlian mereka.

Kad Maklumat Warga Asing diintegrasikan dengan pangkalan data Program Khidmat Imigran, di mana maklumat peribadi ahli yang disimpan boleh dirujuk oleh semua pihak yang memerlukan.

Kad ini mempunyai ciri keselamatan tinggi untuk mengelakkan sebarang pemalsuan dokumen dan tahan lama untuk disesuaikan dengan persekitaran kerja warga asing di Malaysia.

Adalah diingatkan bahawa kad ini TIDAK BOLEH menggantikan mana-mana dokumen yang dikeluarkan oleh mana-mana negara, termasuk Kerajaan Malaysia. Tambahan pula, maklumat ahli juga tertakluk kepada Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (Akta PDPA 2010).

Khidmat Pengurusan & Penghantaran Pulang Jenazah

Program Khidmat Imigran menyediakan perkhidmatan pengurusan jenazah dan penghantaran pulang secara PERCUMA untuk peserta program.

Khidmat Imigran menguruskan segala urusan berkaitan pengurusan jenazah dan memastikan ia dikendalikan dengan sebaik-baiknya mengikut amalan agama masing-masing.

Jenazah yang dihantar pulang ke negara asal diuruskan mengikut prosedur standard pengurusan jenazah oleh pengurus jenazah berlesen.

Khidmat Pengurusan & Penghantaran Pulang Jenazah

Program Khidmat Imigran menyediakan perkhidmatan pengurusan jenazah dan penghantaran pulang secara PERCUMA untuk peserta program.

Khidmat Imigran menguruskan segala urusan berkaitan pengurusan jenazah dan memastikan ia dikendalikan dengan sebaik-baiknya mengikut amalan agama masing-masing.

Jenazah yang dihantar pulang ke negara asal diuruskan mengikut prosedur standard pengurusan jenazah oleh pengurus jenazah berlesen.

Platform Pengurusan Kewangan

Platform pengurusan kewangan sangat diperlukan oleh setiap warga asing yang bermastautin di Malaysia Ketika ini. Justeru, Khidmat Imigran bekerjasama dengan Paradise Linx Sdn Bhd, sebuah syarikat penyedia platform tersebut yang dijenamakan sebagai d-Kocek™.

Platform ini diberikan secara PERCUMA kepada semua peserta program dalam bentuk e-wallet yang disertakan dengan Kad Prabayar VISA. Platform ini akan memudahkan peserta:

  • Menerima pembayaran gaji daripada majikan
  • Mengurus kewangan dengan lebih teratur
  • Membuat pengeluaran tunai
  • Melakukan transaksi tanpa tunai
  • Berbelanja secara atas talian

Secara tidak langsung, perkhidmatan ini bukan sahaja memberi kemudahan kepada peserta, malah ia turut memberi kemudahan kepada para majikan mengurus dan mengagihkan pembayaran gaji kepada pekerja dengan lebih sistematik.

Sila layari www.dkocek.com untuk maklumat lanjut.

Platform Pengurusan Kewangan

Platform pengurusan kewangan sangat diperlukan oleh setiap warga asing yang bermastautin di Malaysia Ketika ini. Justeru, Khidmat Imigran bekerjasama dengan Paradise Linx Sdn Bhd, sebuah syarikat penyedia platform tersebut yang dijenamakan sebagai d-Kocek™.

Platform ini diberikan secara PERCUMA kepada semua peserta program dalam bentuk e-wallet yang disertakan dengan Kad Prabayar VISA. Platform ini akan memudahkan peserta:

  • Menerima pembayaran gaji daripada majikan
  • Mengurus kewangan dengan lebih teratur
  • Membuat pengeluaran tunai
  • Melakukan transaksi tanpa tunai
  • Berbelanja secara atas talian

Secara tidak langsung, perkhidmatan ini bukan sahaja memberi kemudahan kepada peserta, malah ia turut memberi kemudahan kepada para majikan mengurus dan mengagihkan pembayaran gaji kepada pekerja dengan lebih sistematik.

Sila layari www.dkocek.com untuk maklumat lanjut.

Berminat?